Misja Miłosierdzia

„Długo apostołowie Bożego Miłosierdzia czekali na podręcznik formacyjny dotyczący misji św. Siostry Faustyny Kowalskiej. Do tej pory treści formacyjne były przekazywane w formie konferencji albo rozproszone w różnych publikacjach. Teraz wszyscy podążający śladami Apostołki Bożego Miłosierdzia otrzymują pozycję książkową, która pozwala wchodzić w głębię jej duchowości i prorockiej misji.

Pierwsza część publikacji poświęcona jest duchowości i misji św. Siostry Faustyny, w której centrum znajduje się najpiękniejsza tajemnica naszej wiary – miłosierdzie Boga. Jej poznawanie i kontemplacja prowadzą nie tylko do przyjacielskiej relacji z Bogiem, ale też rodzą i rozwijają w nas postawę zawierzenia wobec Niego i ofiarnej miłości bliźniego, a także pragnienie, by dzielić się tym darem ze wszystkimi, których spotykamy na drogach naszego życia. Poszczególne tematy mają charakter konferencji, które omawiają duchowe dziedzictwo Apostołki Bożego Miłosierdzia, czyli to, co stanowi sam rdzeń jej szkoły duchowości i prorockiej misji, a także jej kontynuację w Ruchu Apostołów Bożego Miłosierdzia, w którym uczestniczymy.

Druga część poświęcona jest nabożeństwu do Miłosierdzia Bożego w formach, które Jezus przekazał św. Siostrze Faustynie. Znajdziemy w niej nie tylko wykładnię poprawnego rozumienia, praktykowania i głoszenia tego nabożeństwa, lecz także wiele praktycznych wskazówek, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania i ciekawostki z nimi związane. Każdy temat, opracowanie poszczególnej formy kultu ma charakter dydaktyczny. Celem podręcznika jest bowiem to, by czegoś nauczyć, bo od dobrego rozumienia i przyswojenia sobie wiedzy na ten temat zależy praktyka tego nabożeństwa w naszej codzienności i właściwe szerzenie go w środowisku swojego życia oraz wzbudzanie społecznej aktywności w Kościele (w swojej rodzinie, parafii) czy świecie.”

 

Fragment Wprowadzenia

Spis treści:

CZĘŚĆ PIERWSZA – MISJA ŚW. FAUSTYNY

Rozdz. 1 – Święta Siostra Faustyna i Jej duchowe dziedzictwo
Rozdz. 2 – Święta Siostra Faustyna prorokiem Miłosierdzia
Rozdz. 3 – Centrum Orędzia – tajemnica Bożego Miłosierdzia
Rozdz. 4 – Ufność i miłosierdzie odpowiedzią człowieka
Rozdz. 4 – na miłosierdzie Boga
Rozdz. 5 – Apostolski Ruch Bożego Miłosierdzia

CZĘŚĆ DRUGA – FORMY NABOŻEŃSTWA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Rozdz. 1 – Obraz Jezusa Miłosiernego
Rozdz. 2 – Święto Miłosierdzia
Rozdz. 3 – Koronka do Miłosierdzia Bożego
Rozdz. 4 – Godzina Miłosierdzia
Rozdz. 5 – Szerzeni czci Miłosierdzia Bożego

Książkę można zamówić w sekretariacie „Faustinum”.