Pozwól Bożemu miłosierdziu działać w tobie

Pozwól Bożemu miłosierdziu działać w tobie – te słowa, będące parafrazą wypowiedzi Jezusa, jaką zapisała Sekretarka Jego najgłębszej tajemnicy, całkowicie wypełniły się w jej życiu. Siostra Faustyna, posłuszna i uległa miłosiernemu Jezusowi, tak bardzo pozwoliła Mu działać w sobie, że On mógł ją całkowicie upodobnić do siebie. „Pozwól miłosierdziu Mojemu działać w tobie, w twej biednej duszy” (Dz. 1486) – te słowa Jezus dziś kieruje do każdego z nas, ponieważ również nas pragnie prowadzić, podobnie jak swą umiłowaną Córkę, drogami ufności i miłosierdzia, aż do całkowitego upodobnienia się do Niego. Jeśli czujesz, że to Twoja droga, jeśli pociąga Cię i fascynuje tajemnica Bożego miłosierdzia lub jeśli po prostu chcesz ją poznać, to zapraszam Cię do wspólnej wędrówki razem z Apostołką Bożego Miłosierdzia. Niech św. Siostra Faustyna nas prowadzi! JEZU, UFAM TOBIE!

Spis treści:

Życie duchowe – działaniem Bożego miłosierdzia w nas
Poznawanie Boga w tajemnicy Jego miłosierdzia
Lectio divina i lectio misericordia
Sakrament pokuty i pojednania – spotkaniem z Bogiem miłosierdzia
Eucharystia – sakramentem miłosierdzia
Kontemplacja Boga miłosierdzia w codzienności życia
Zaufanie Bogu
Relacja z Maryją – Matką Miłosierdzia
Miłosierdzie w relacjach z bliźnimi
Więź z Kościołem i troska o zbawienie dusz

Książkę można zamówić w sekretariacie „Faustinum”.