Centrum orędzia – Tajemnica miłosierdzia Bożego

Zapraszamy do obejrzenia trzeciej konferencji z cyklu: Misja i duchowość św. Siostry Faustyny, p.t. “Centrum orędzia – tajemnica miłosierdzia Bożego”, wygłoszonej przez s. Marię Faustynę Ciborowską ISMM podczas spotkania formacyjnego Krakowskiej wspólnoty Faustinum.

Treść konferencji można także znaleźć w podręczniku p.t. “Misja Miłosierdzia”.

Po wysłuchaniu konferencji zapraszamy do refleksji:

  • Który fragment w Biblii w sposób szczególny przemawia do mnie i przekonuje mnie o miłosierdziu Boga i dlaczego?
  • Który fragment z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny ukazujący miłosierdzie Boga jest mi najbliższy i dlaczego?

Podręcznik formacyjny
“Misja Miłosierdzia” wraz z zeszytem ćwiczeń
można zamówić w sekretariacie “Faustinum”.