Piaty medzinárodný kongres ABM 2021 online

V termíne od 26. do 28. novembra 2021 si na našom you tube kanáli faustinum.pl budete môcť vypočuť videozáznamy prednášok z Piateho medzinárodného kongresu apoštolov Božieho milosrdenstva v slovenskom jazyku. Kongres sa uskutočnil v Krakove od 2. do 5. októbra. Okrem vynikajúcich príhovorov známych poľských osobností Mons. Grzegorza Rysa, Mons. Artura Wazneho, Mons. Roberta Chrzaszcza, pátra Krzysztofa Wonska SDS, sestier z Kongregácie Matka Božieho Milosrdenstva odznejú aj pútavé svedectvá. Témy príhovorov sa týkajú Božieho slova, sviatostí a vnímania pôsobenia Božieho milosrdenstva v každodennom živote. Nech tieto príhovory poslúžia ako príprava na tohoročný advent.

Témy jednotlivých príhovorov:

Prvá konferencia: Zakúsiť Božie milosrdenstvo osobne a v spoločenstve pre službu novej evanjelizácie – Mons. Grzegorz Ryś

Druhá konferencia: Misericordia et misera – Božie milosrdenstvo voči hriešnikom v posolstve sv. sestry Faustíny – sr. Miriam Janiec KMBM

Tretia konferencia: Eucharistia ako sviatosť milosrdenstva v živote sv. sestry Faustíny – sr. Eliana Chmielewska KMBM

Štvrtá konferencia: Oslavovať Božie milosrdenstvo v Eucharistii – Mons. Robert Chrząszcz

Piata konferencia: Oslavovať Božie milosrdenstvo v Božom slove – p. Krzysztof Wons SDS

Úvod do lectio divina – J 13,1-20 – p. Krzysztof Wons SDS

Šiesta konferencia: Tvorivé milosrdenstvo v živote sv. Faustíny a apoštolov Božieho milosrdenstva – sr. M. Emaneula Gemza KMBM

Siedma konferencia:  Oslavovať Božie milosrdenstvo v bežnom živote – Mons. Artur Ważny

Ôsma konferencia: Staňme sa apoštolmi Božieho milosrdenstva – p. Rafał Jarosiewicz (misionár milosrdenstva)

Príhovor gen. predstavenej Kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva, Petry Kowalczyk KMBM