Kongres ABM 2021 – Prvý deň

PIATY MEDZINÁRODNÝ KONGRES APOŠTOLOV BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Sláviť Božie milosrdenstvo

Sanktuárium Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagievnikoch
2. – 5. októbra 2021

PRVÝ DEŇ

SLÁVIŤ BOŽIE MILOSRDENSTVO VO SVIATOSTI ZMIERENIA

Prvá konferencia – Mons. Grzegorz Ryś

“Zakúsiť Božie milosrdenstvo osobne a v spoločenstve 
pre službu novej evanjelizácie”

Druhá konferencia –  sr. Miriam Janiec ISMM

Misericordia et misera – Božie milosrdenstvo voči hriešnikom
v posolstve sv. sestry Faustíny”

Svedectvo – Grzegorz Czerwicki