Kongres ABM 2021 – Druhý deň

PIATY MEDZINÁRODNÝ KONGRES APOŠTOLOV BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Sláviť Božie milosrdenstvo

Sanktuárium Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagievnikoch
2. – 5. októbra 2021

DRUHÝ DEŇ

SLÁVIŤ BOŽIE MILOSRDENSTVO V EUCHARISTII
A BOŽOM SLOVE

Tretia konferencia – sr. Eliana Chmielewska ISMM

“Eucharistia ako sviatosť milosrdenstva v živote sv. sestry Faustíny”

Svedectvo – Halina Styła

Štvrtá konferencia – Mons. Robert Chrząszcz

“Sláviť Božie milosrdenstvo v Eucharistii”

Piata konferencia – p. Krzysztof Wons SDS

“Sláviť Božie milosrdenstvo v Božom slove”

Úvod do Lectio divina J 13,1-20 – p. Krzysztof Wons SDS