V mojom umučení hľadaj silu a svetlo #1

Počas pôstu vás pozývame, aby ste spolu so sestrou Faustínou objavovali hodnotu utrpenia a spájali svoje utrpenie s Ježišom. On z lásky dal život za každého z nás, aby sme už nikdy nepochybovali o tom, že Boh nás skutočne miluje! Spoločne vstúpme do tohto nevyspytateľného tajomstva Božieho milosrdenstva a diela vykúpenia. Počas tohtoročného pôstu nás budú sprevádzať Ježišove slová: V mojom umučení hľadaj silu a svetlo (Den. 654).

1 TÝŽDEŇ: Spájaj svoje telesné utrpenia s utrpením Ježiša

Ježiš povedal svätej Faustíne: Často ma nazývaš svojím učiteľom. Je to milé môjmu srdcu, ale nezabúdaj, žiačka moja, že si žiačkou ukrižovaného učiteľa. To jedno slovo nech ti stačí. Ty vieš, čo kríž obsahuje (Den. 1513).

Vieme, že sestra Faustína zažila vo svojom živote veľa fyzického utrpenia. Už na začiatku svojho rehoľného života poznamenala: Krátko po prvých sľuboch som ochorela. Napriek láskavej a starostlivej opatere predstavených a lekárskym zákrokom som sa necítila ani lepšie, ani horšie. Vtedy som sa dozvedela, že sa o mne hovorí, že chorobu predstieram. A tým sa moje utrpenie zdvojnásobilo. Trvalo to dosť dlho. Jedného dňa som sa žalovala Ježišovi, že som bremenom pre sestry. Ježiš mi odpovedal: Nežiješ pre seba, ale pre duše. Z tvojich bolestí budú mať úžitok iné duše (Den. 67).

Možno jej boli blízke aj slová apoštola národov: Teraz sa radujem v utrpeniach pre vás a na vlastnom tele dopĺňam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je Cirkev (Kol 1,24).

Tuberkulóza, ktorú jej diagnostikovali až vo Vilniuse, spôsobila v tele sestry Faustíny veľké spustošenie. Zasiahla nielen dýchacie cesty a pľúca, ale aj tráviaci trakt. Vedela, že Ježiš nikdy nedá viac, ako môžeme zniesť. Sama napísala: Utrpenie je veľká milosť. Utrpením sa duša pripodobňuje Spasiteľovi, v utrpení sa kryštalizuje láska. Čím väčšie utrpenie, tým sa láska stáva čistejšou (Den. 57). Na inom mieste poznamenala: Mám sa podobať Ježišovi v utrpení a pokore (Den. 268).

Uprostred mnohých fyzických a duchovných utrpení sestra Faustína zakúsila veľa milostí, o ktorých tiež napísala vo svojom Denníčku. Dôverovala Ježišovi aj v bolestných chvíľach, a tak dosiahla úplné zjednotenie s Bohom. Dnes zakúša večnú radosť a slávu v nebi, kde už niet ani sĺz, ani utrpenia.

  • A ty? Žiješ svoj každodenný život s vedomím, že si žiakom ukrižovaného učiteľa?
  • Dôveruješ Bohu a veríš, že on najlepšie vie, aká cesta vedie k zjednoteniu s ním?
  • Odovzdávaš Ježišovi utrpenie svojho tela? Hovoríš s ním o svojich bolestiach?