Ratunek dla mnie – grzesznika

„Właśnie dlatego owa sprawiedliwość Boża objawiona w krzyżu Chrystusa jest „na miarę Boga”, że rodzi się z miłości i w miłości dopełnia się, rodząc owoce zbawienia. Boski wymiar Odkupienia nie urzeczywistnia się w samym wymierzeniu sprawiedliwości grzechowi, ale w przywróceniu miłości, tej twórczej mocy w człowieku, dzięki której ma on znów przystęp od owej pełni życia i świętości, jaka jest z Boga. W ten sposób Odkupienie niesie w sobie całą pełnię objawienia miłosierdzia” (Dives in misericordia, nr 7).

Rozpoczęliśmy kolejny Wielki Post w naszym życiu. Pierwsza jego część ma charakter pokutny, pomaga nam stanąć przed Bogiem w prawdzie o naszym grzechu i bezradności wobec niego, ponieważ sami nie możemy się od niego uwolnić. „Nikt bowiem siebie samego nie może wykupić ani nie uiści Bogu ceny swego wykupu” – czytamy w Psalmie 49. Miłosierdzie naszego Boga objawia się w tym, że nie zostawia nas samych w beznadziejnym stanie grzechu, ale posyła nam swego Syna, aby nas zbawił. Jezus umierając na krzyżu nie tylko zadośćuczynił za nasze grzechy, ale przywrócił nam życie. Odnawia nasze serca swoją miłosierną miłością zawsze, ilekroć ze skruchą oddajemy mu nasze winy.

Jakie uczucia rodzi w Tobie prawda o Twojej grzeszności?

Czy masz świadomość swoich wad i grzechów, w które najczęściej upadasz?

Czy potrafisz uznać swoją niemoc i prosić Jezusa Miłosiernego by to On przemieniał Twoje serce?

„ Dusza: Panie, przyczyną mojego smutku jest to, że pomimo moich szczerych postanowień wciąż upadam, i to w te same błędy. Rano postanawiam, a wieczorem widzę, jak daleko odeszłam od tych postanowień.

Jezus: Widzisz, dziecię Moje, czym jesteś sama z siebie, a przyczyną twoich upadków to jest to, że za wiele liczysz sama na siebie, a za mało się opierasz na Mnie. Ale niech cię to nie zasmuca tak nadmiernie, masz do czynienia z Bogiem miłosierdzia, nędza twoja nie wyczerpie go, przecież nie określiłem liczby przebaczenia. (…) A więc ufności, dziecię Moje; nie powinnaś się zniechęcać, lecz przychodzić do Mnie po przebaczenie, jeżeli Ja zawsze jestem gotów ci przebaczyć. Ile razy Mnie o to prosisz, tyle razy wysławiasz miłosierdzie Moje” (Dz. 1488).