Radostný ruženec so sestrami z Krakova-Lagiewnikov

Presne prvého novembra slávi naša Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva 159. výročie svojho vzniku. Pri tejto peknej príležitosti sme pre Vás pripravili radostné tajomstvá posvätného ruženca v slovenskom jazyku v nasledujúcom videu. Pripojte sa k nám a pomodlime sa spolu túto modlitbu, ktorá je vzácna srdcu Panny Márie, našej patrónke – Matke Milosrdenstva a zaiste aj každému z nás. Modlime sa ju s pokorným a dôveryplným srdcom za naše Slovensko, za našu kongregáciu a nové povolania, za všetkých chorých, trpiacich i zomierajúcich.