159. rocznica powstania Zgrom. Matki Bożej Miłosierdzia w Polsce

Na początku było … zaproszenie!

Miłosiernego Boga, który chciał, byśmy Jego miłosierdzie niosły światu…

A później zaproszenie człowieka – abp Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, który zaprosił m. Teresę Potocką do Warszawy i dokładnie 1 listopada 1862 roku poświęcił kaplicę i pierwszy Dom Miłosierdzia przy ul. Żytniej.

A co dzisiaj? … Świętujemy razem!

Wraz z całym Kościołem, że możemy tworzyć wspólnotę i cieszyć się wstawiennictwem naszych świętych patronów! W ich gronie jest św. Siostra Faustyna Kowalska – duchowa współzałożyciela Zgromadzenia, św. abp Zygmunt Szczęsny Feliński, a także zmarłe siostry, wychowanki, apostołowie Bożego Miłosierdzia ze stowarzyszenia „Faustinum”, którzy uczestniczyli w misji Zgromadzenia poprzez uobecnianie w świecie miłosiernej miłości Boga swym życiem, czynem, słowem i modlitwą.

Prośmy, aby każdy z nas był żywym odbiciem Jezusa miłosiernego i osiągnął cel swojego pielgrzymowania – świętość!

„Zrozumiałam, że wszelka dążność do doskonałości i cała świętość jest [polega] na wypełnieniu woli Bożej. Doskonałe spełnienie woli Bożej jest dojrzałością w świętości, tu na wątpliwości nie ma miejsc“ (Dz. 666).