Życzenia Wielkanocne 2021

Dziś w czasie rezurekcji ujrzałam Pana Jezusa w wielkim blasku,
który zbliżył się do mnie i rzekł:
Pokój wam, dzieci Moje.
I wzniósł rękę, i błogosławił.
Rany rąk i nóg, i boku były niezatarte, ale jaśniejące.

(św. S. Faustyna, „Dzienniczek” nr 205)

Drodzy Członkowie i Wolontariusze „Faustinum”!

Podobnie jak kiedyś do apostołów w Wieczerniku i jak przed laty do Siostry Faustyny, tak dziś Jezus Zmartwychwstały przychodzi do nas ze światłem jaśniejącym z Jego ran. Idzie w naszą stronę z orędziem płynącym z tajemnicy Jego śmierci i zmartwychwstania, przekonując nas, że jest Bogiem Miłosierdzia i Bogiem wszechmogącym, któremu nic nie wymyka się z rąk. Zapewnia nas, że Jego miłosierdzie jest większe niż nasz grzech i całe zło, jakie jest w świecie; że ma On moc nadać sens każdemu ludzkiemu cierpieniu i z każdego wydarzenia wyprowadzić dobro, czyniąc z niego historię zbawienia.

Serdecznie życzymy i o to się modlimy u Źródła Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, by każdy z nas przyjął to Jezusowe pełne miłosierdzia orędzie i odpowiedział na nie jak św. Faustyna płynącym z głębi serca szczerym wyznaniem: Jezu, ufam Tobie!

Niech to wyznanie przyniesie naszym sercom głęboki pokój i radość, których nikt, ani nic nie zdoła nam odebrać!

Błogosławionych Świąt!

s. Miriam Janiec ZMBM
przewodnicząca stowarzyszenia „Faustinum”
wraz z Siostrami posługującymi w „Faustinum”

Wielkanoc, AD 2021