Wniknąć głębiej w tajemnicę miłosierdzia

„Orędzie mesjańskie Chrystusa oraz cała Jego działalność wśród ludzi kończy się krzyżem i zmartwychwstaniem. Musimy gruntownie wniknąć w ten finał, który – zwłaszcza w języku soborowym – bywa określany jako Mysterium Paschale, jeżeli chcemy do końca wypowiedzieć prawdę o miłosierdziu tak, jak została ona do końca objawiona w dziejach naszego zbawienia” (Dives in misericordia, nr 7).

Czas Wielkiego Postu jest nam dany, abyśmy dobrze przygotowali się do paschalnego misterium Jezusa, do przeżycia po raz kolejny razem z Nim Jego Paschy – przejścia ze śmierci do życia. Całe życie Jezusa zmierzało właśnie do tej chwili – do oddania życia za nas grzeszników, by przebaczyć nam grzechy, pojednać nas z Ojcem i dać nam nowe życie.

Wiele razy w naszym życiu wspominamy różne ważne, znaczące wydarzenia, rozmyślamy nad nimi, rozmawiamy o nich z bliskimi. Wielki Post to czas, by rozważać tajemnice odkupienia, by zagłębiać się w miłosierdziu, które Jezus nam okazał umierając za nas na krzyżu.

Jak w tym roku chcesz się przygotować do świętowania Triduum Paschalnego?

W jaki konkretny sposób możesz w tym czasie Wielkiego Postu wniknąć głębiej w tajemnicę Bożego miłosierdzia ukrytą w męce i zmartwychwstaniu Jezusa?

„Dziś w czasie Mszy świętej widziałam Pana Jezusa cierpiącego, jakoby konał na krzyżu – który mi rzekł: Córko Moja, rozważaj często cierpienia Moje, które dla ciebie poniosłem, a nic ci się wielkim nie wyda, co ty cierpisz dla Mnie. Najwięcej Mi się podobasz, kiedy rozważasz Moją bolesną mękę; łącz swoje małe cierpienia z Moją bolesną męką, aby miały wartość nieskończoną przed Moim majestatem” (Dz. 1512).