WIELKI CZWARTEK

W czasie Triduum Paschalnego będziemy bezpośrednio towarzyszyć Jezusowi w Jego męce. Zachętą dla nas niech będą Jego słowa: „Jedna godzina rozważania mojej bolesnej męki większą zasługę ma aniżeli cały rok biczowania się aż do krwi; rozważanie moich bolesnych ran jest dla ciebie z wielkim pożytkiem, a mnie sprawia wielką radość(Dz. 369).

WIELKI CZWARTEK – Ofiaruję Jezusowi swoją obecność

Czekałem na ciebie, aby się podzielić cierpieniem… (Dz. 348).

Córko moja, wiedz, że miłość twa żywa i współczucie, jakie masz dla mnie, były mi pociechą w Ogrójcu (Dz. 1664).

W czasie godziny świętej wieczorem usłyszałam te słowa: Widzisz moje miłosierdzie dla grzeszników, które się w tej chwili w całej mocy objawia. Patrz, jak małoś napisała o nim, jest to dopiero jedną kroplą. Czyń, co jest w twej mocy, aby grzesznicy poznali moją dobroć (Dz. 1665).