Uroczystość Trójcy Świętej

Ewangelia (Mt 28, 16-20)

Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami:

«Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».

a

„Dzienniczek” św. Siostry Faustyny (Dz. 1767, 949, 1129, 1804)

Chociaż w niektórych godzinach nie będziesz mnie czuć, ale ja będę przy tobie. Nie bój się, łaska moja będzie z tobą… 

Miłosierdzie Boże, źródło tryskające z tajemnicy Trójcy Przenajświętszej – ufam Tobie.

W czasie Mszy św. nagle zostałam zjednoczona z Trójcą Prze[najświętszą]. Poznałam Jej majestat i wielkość. Złączona byłam z trzema Osobami. I skoro się jest złączoną z jedną z tych Czcigodnych Osób – równocześnie byłam złączona z dwoma innymi Osobami. Szczęście i radość, jaka się udzieliła duszy mojej, jest nie do opisania. Smutno mi, że nie mogę tego napisać słowami, co jest bez słów. 

Najuroczystsza chwila w życiu moim to chwila, w której przyjmuję Komunię świętą. Do każdej Komunii świętej tęsknię i za każdą Komunię świętą dziękuję Trójcy Przenajświętszej.
a

  • Czy ufam zapewnieniu Jezusa, że jest ze mną przez wszystkie dni mojego życia?
  • Trójjedyny Bóg zaprasza mnie do komunii z Sobą. Czy staram się budować relację z każdą z Osób Trójcy Przenajświętszej?
  • Dziś z wiarą i miłością będę wołać: Miłosierdzie Boże, źródło tryskające z tajemnicy Trójcy Przenajświętszej − ufam Tobie!