Uroczystość św. Józefa

Święty Józef to szczególny patron Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, a także wszystkich Apostołów Bożego Miłosierdzia! Święta Siostra Faustyna tak napisała o nim w „Dzienniczku”: „Patrzył się z wielką życzliwością i dał mi poznać, jak bardzo jest za tym dziełem, obiecał mi swą szczególniejszą pomoc i opiekę” (Dz. 1203).

Polecajmy więc opiece sw. Józefa całe Stowarzyszenie „Faustinum”, pamiętając, że w roku św. Józefa, który aktualnie przeżywamy można uzyskać odpust zupełny (pod zwykłymi warunkami) m.in. za spełnienie – na wzór św. Józefa  uczynku miłosierdzia względem ciała lub względem duszy.

„Witaj, opiekunie Odkupiciela,
i oblubieńcze Maryi Dziewicy.
Tobie Bóg powierzył swojego Syna;
Tobie zaufała Maryja;
z Tobą Chrystus stał się człowiekiem.

O święty Józefie, okaż się ojcem także i nam,
i prowadź nas na drodze życia.
Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę,
i broń nas od wszelkiego zła. Amen.”

(z Listu Apostolskiego papieża Franciszka Patris corde)