Ufność i miłosierdzie odpowiedzią człowieka na miłosierdzie Boga

Zapraszamy do obejrzenia czwartej konferencji z cyklu: Misja i duchowość św. Siostry Faustyny, p.t. “Ufność i miłosierdzie odpowiedzią człowieka na miłosierdzie Boga”, wygłoszonej przez s. Marię Faustynę Ciborowską ISMM podczas spotkania formacyjnego Krakowskiej wspólnoty Faustinum.

Treść konferencji można także znaleźć w podręczniku p.t. “Misja Miłosierdzia”.

Po wysłuchaniu konferencji zapraszamy do refleksji:

  • Co dla mnie oznacza „ufać Bogu”? Co mi pomaga i jakie trudności spotykam na tej drodze?
  • Co dla mnie oznacza „czynić miłosierdzie”? Co mi pomaga i jakie trudności spotykam na tej drodze?

Podręcznik formacyjny
“Misja Miłosierdzia” wraz z zeszytem ćwiczeń
można zamówić w sekretariacie “Faustinum”.