Boże Narodzenie 2023

O maleńki Jezu, proszę Cię gorąco,
zamknij wszystkich w morzu niepojętego miłosierdzia swego.
O słodki, maleńki Jezu, masz moje serce,
niech ono Ci będzie mieszkaniem miłym i wygodnym.

Dzienniczek, 845

Drodzy Apostołowie Bożego Miłosierdzia!

Pełen tęsknoty i radosnego oczekiwania czas Adwentu dobiega końca. Wkrótce będziemy na nowo przeżywać tę niezwykłą tajemnicę Bożego Miłosierdzia, o której tak pisała św. Siostra Faustyna: Słowo staje się Ciałem, Bóg zamieszkał z nami, Słowo Boże – Miłosierdzie Wcielone (Dz. 1745).

Przychodzi na świat, aby dzielić z nami nasze radości i troski. Wnosi światło swojej miłości w każdą naszą ciemność. Przynosi pokój tam, gdzie ogarnia nas lęk i niepewność o przyszłość. Jezus – nasz miłosierny Zbawiciel i Pan.

W tym szczególnym czasie otwórzmy na nowo nasze serca dla Jezusa. Niech będą one dla Niego miłym i wygodnym mieszkaniem, w którym będziemy z Nim przebywać dziękując za Jego dobroć i uwielbiając Jego nieskończone miłosierdzie.

Napełnieni Jego mocą otwierajmy nasze serca dla tych, którzy są ubodzy duchowo i materialnie, zwłaszcza dla tych, którzy nie doświadczyli jeszcze w swoim życiu Bożej miłości. Nieśmy im pomoc miłosiernym czynem, słowem i modlitwą.

Zamykajmy w morzu niepojętego miłosierdzia Bożego cały świat, prosząc, by każdy człowiek zwrócił się do niego z ufnością i doświadczył upragnionego pokoju.

Z życzeniami błogosławionych
i pełnych radości Świąt Bożego Narodzenia
oraz zapewnieniem o naszej modlitwie

s. M. Emanuela Gemza ISMM
z Siostrami z “Faustinum”

Kraków- Łagiewniki, Boże Narodzenie 2023