3. „Miłosierny Stworzyciel świata”

Zapraszamy na trzecią konferencję z cyklu biblijnego I etapu formacji podstawowej p.t. „Miłosierny Stworzyciel świata”, którą wygłosiła s. M. Emanuela Gemza ZMBM dla krakowskiej wspólnoty „Faustinum”.

Uwagi praktyczne

W związku z czasem pandemii i ograniczeniem spotkań formacyjnych naszych wspólnot, chcemy zaproponować Wam kilka praktycznych uwag dotyczących korzystania z nowego podręcznika i przeżywania formacji na drodze indywidualnej.

2. „Bóg miłosierny”

Zapraszamy do wysłuchania drugiej konferencji z cyklu biblijnego I etapu formacji podstawowej p.t. „Bóg miłosierny”, którą wygłosił 17 października dla krakowskiej wspólnoty „Faustinum” ks. Marcin Ciunel MS.

1. „Bóg objawiający się”

Zapraszamy do wysłuchania konferencji p.t. „Bóg objawiający się”, jaką wygłosiła 19 września 2020 roku podczas spotkania formacyjnego Krakowskiej Wspólnoty „Faustinum” s. Maria Faustyna Ciborowska ZMBM.

Miłosierdzie Boże w Biblii i Dzienniczku św. Faustyny

„Z radością oddajemy w ręce Czytelnika kolejną pozycję, ukazującą tajemnicę Bożego miłosierdzia, która stanowi podręcznik cyklu biblijnego pierwszego roku formacji w Stowarzyszeniu Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”. Podstawowym źródłem poznawania Boga w tajemnicy Jego miłosierdzia jest Biblia. Każda jej strona i przedstawiona w niej historia zbawienia, od prehistorii aż po czasy…