Nowi członkowie „Faustinum” 02.2024

27 lutego na zebraniu Zarządu do Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia “Faustinum” zostało przyjętych
9 nowych członków:

1 ksiądz i 4 osoby świeckie z Polski,
diakon z Wielkiej Brytanii,
3 osoby świeckie z Włoch.

Cieszymy się, że do naszej wspólnoty dołączyli nowi apostołowie Jezusa Miłosiernego,
którzy pragną jeszcze pełniej włączyć się w misję św. Siostry Faustyny i nieść Orędzie Miłosierdzia całemu światu.

 
Życzymy im, aby stale wzrastali w ufności i z oddaniem służyli tym, do których miłosierny Jezus ich posyła.