Jubileusz 25-lecia „Faustinum” – list

„O Boże mój, wszystko, co we mnie jest, niech uwielbia Ciebie, Stwórco mój i Panie,
a każdym uderzeniem serca swego pragnę wysławić niezgłębione miłosierdzie Twoje. 
Pragnę mówić duszom o Twojej dobroci i zachęcać do ufności w miłosierdzie Twoje.
Jest to misja moja, którąś mi sam przeznaczył, Panie, w tym i przyszłym życiu.”

Św. Siostra Faustyna 
(Dzienniczek, nr 1325)

Dziś w 25. rocznicę powstania naszego Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum” z naszych serc płynie modlitwa uwielbienia i dziękczynienia za każdego Członka i Wolontariusza naszego Stowarzyszenia, za Kapłanów zaangażowanych w formację oraz Siostry posługujące w „Faustinum” od początku jego istnienia. Dziękujemy miłosiernemu Bogu za wszelkie dobro, które On dokonał w nas i przez nas podczas tych minionych lat. 

Pragniemy także z serca podziękować Wam, nasi Bracia i Siostry ze Wspólnoty „Faustinum”, za to, że jesteście. Dziękujemy za to, że razem możemy tworzyć wielką duchową rodzinę, którą łączy Osoba Jezusa Miłosiernego i Jego wierna Sekretarka, a nasza Patronka – św. Siostra Faustyna. Wszyscy razem zafascynowani tajemnicą Bożego miłosierdzia, idziemy już od lat drogą ufności wobec Boga i miłosierdzia wobec bliźnich, o czym świadczą świadectwa, które nam przesłaliście. Bardzo Wam za nie dziękujemy. Dzięki nim możemy bardziej się poznać, a tym samym dzisiaj duchowo być bliżej siebie, mimo fizycznej odległości.

W tym szczególnym dla nas dniu zjednoczmy się wszyscy razem w modlitwie dziękczynnej odmawiając razem z Maryją „Magnificat” i każdym uderzeniem serca dziękujmy dobremu Bogu za miłosierdzie jakie okazał i nieustannie okazuje każdemu z nas, a przez nas wszystkim tym osobom, do których nas posyła. Módlmy się także za siebie nawzajem, abyśmy wiernie wypełnili nasze powołanie i misję bycia apostołami Bożego miłosierdzia w świecie.

Zjednoczone w modlitwie

s. Miriam Janiec ZMBM
przewodnicząca „Faustinum”

oraz Siostry posługujące w „Faustinum”

s. M. Emanuela Gemza ZMBM
s. M. Clareta Fečová ZMBM
s. M. Eliana Chmielewska ZMBM
s. M. Teresa de la Fuente ZMBM
s. M. Symplicja Potyrała ZMBM
s. M. Faustia Szabová ZMBM 
s. Maria Faustyna Ciborowska ZMBM
s. M. Stefania Kromska ZMBM

Kraków-Łagiewniki, 6 marca 2021