Siostra Paulina Słomka odeszła do domu Ojca

20 maja 2021 roku w domu głównym Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie odeszła do domu Ojca Niebieskiego s. M. Paulina Słomka.

Siostra Paulina stała u początku Stowarzyszenia „Faustinum”. To na Jej prośbę jako ówczesnej Matki generalnej Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, kard. Franciszek Macharski erygował nasze Stowarzyszenie.

W maju 2006 roku za zaangażowanie na rzecz „Faustinum” i krzewienia kultu Bożego Miłosierdzia s. Paulina otrzymała członkostwo honorowe.

Otoczmy Ją w naszą modlitwą i prośmy dla Niej o dar przebywania z Bogiem na wieki.