Potęga miłosierdzia

„Oto Syn Człowieczy, który w swoim zmartwychwstaniu w sposób radykalny doznał na sobie miłosierdzia: owej miłości Ojca, która jest potężniejsza niż śmierć. (…) Tej samej miłości, która w dalszej perspektywie dziejów zbawienia w Kościele ma się potwierdzać stale jako potężniejsza niż grzech. Chrystus paschalny: definitywne wcielenie miłosierdzia. Jego żywy znak: historiozbawczy i eschatologiczny zarazem. W tym też duchu liturgia okresu wielkanocnego wkłada w usta nasze słowa psalmu „Misericordias Domini in aeternum cantabo” (por. Ps 89 [88], 2)” (Dives in misericordia, nr 8).

Pascha Jezusa ukazuje nam miłość potężniejszą niż śmierć. Ukazuje nam miłosierdzie potężniejsze niż grzech. Choć nie zasługiwaliśmy na to Jezus oddał życie za każdego z nas. Pozwolił przebić swoje serce, aby wytrysnął z niego zdrój miłosierdzia. To ono uwalnia nas, daje nowe życie i napełnia nasze serca radością, bo Ten, który umarł – zmartwychwstał, a w Nim i my również żyć będziemy! Wielkości Bożego miłosierdzia okazanego nam w męce, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa nie da się wypowiedzieć…

Czy wierzysz w to, że miłość Boga do Ciebie jest potężniejsza niż każdy Twój grzech?

W jaki sposób możesz Mu podziękować za Jego nieskończone miłosierdzie względem Ciebie?

„Miłosierdzie Pańskie wyśpiewywać na wieki
Będę przed wszystkim ludem,
Bo ono jest największym przymiotem Boga,
A dla nas nieustannym cudem. (…)

Wnętrzności miłosierdzia Bożego otwarte dla nas,
Przez żywot Jezusa na krzyżu rozpięty;
Nie powinieneś wątpić ani rozpaczać, grzeszniku,
Ale ufać miłosierdziu, bo i ty możesz zostać święty.

Dwa zdroje wytrysły w kształcie promieni
Z Serca Jezusowego,
Nie dla aniołów ani Cherubinów, Serafinów,
Ale dla zbawienia człowieka grzesznego.” (Dz. 522).