Nowi członkowie „Faustinum”

16 września 2022 roku, na pierwszym zebraniu nowego Zarządu do Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia “Faustinum” zostało przyjętych

10 nowych członków:
5 osób świeckich z Polski oraz kapłan i 4 osoby świeckie z Włoch.

Cieszymy się, że do naszej wspólnoty dołączyli nowi apostołowie Jezusa Miłosiernego, którzy pragną jeszcze pełniej włączyć się w misję św. Siostry Faustyny i nieść Orędzie Miłosierdzia całemu światu. Życzymy im, aby stale wzrastali w ufności i z oddaniem służyli tym, do których miłosierny Jezus ich posyła.