Niedziela Miłosierdzia w Gallardon 2021

W Sanktuarium w Gallardon mogliśmy, w przeciwieństwie do zeszłego roku, obchodzić Niedzielę Miłosierdzia z udziałem parafian i wiernych z kilku pobliskich parafii, zachowując obowiązujące zasady sanitarne. W obchodach wzięło udział ponad 250 osób, pomimo że pielgrzymka diecezjalna zaplanowana dzień wcześniej została odwołana.

W procesji na rozpoczęcie celebracji niesione były relikwie św. Siostry Faustyny, Św. Jan Pawła II i św. Stanisława, które na co dzień znajdują się w Kaplicy Miłosierdzia Bożego. Była to bardzo uroczysta Msza św., z piękną oprawą muzyczną chóru parafialnego, organów i fletu.

Oto fragmenty homilii ks. Rektora Dominique Aubert, naszego proboszcza:

„Spójrzcie uważnie, bracia moi, zmartwychwstały Chrystus, to On, w swojej białej szacie, promieniejący, z twarzą ognistą, który mówi do nas jak w poranek wielkanocny: „Pokój wam! „, To Chrystus, który natychmiast prowadzi nas z powrotem do swoich ran, do swoich przebitych nóg, do swoich przebitych rąk, do swojego boku, który został przebity. Ponieważ to z męki zostały nam dane narzędzia pojednania, w znaku dwóch promieni, czerwonego promienia: krwi, ofiarowanego życia, Eucharystii i promienia prześwitującego jak woda: wody, która oczyszcza, woda, która daje życie, woda chrztu, a dla ochrzczonych sakrament pokuty i pojednania. (…)

Dlatego dziękujmy dziś rano za to piękne i wielkie święto Miłosierdzia. Nie bój się, nie bójmy się! Pamiętajmy o słowach wielkiego Papieża, Świętego Jana Pawła II: „Nie lękajcie się, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi! Nie powiedział: „otwórz trochę drzwi”, ale „otwórz szeroko twoje drzwi”. Otwórz wszystkie obszary swojego życia, życia osobistego, życia rodzinnego, życia zawodowego. Otwórzcie szeroko drzwi waszego świata, modląc się do Chrystusa, ponieważ to On może wypełnić moc, która jest w tajemnicy Zmartwychwstania, to On może odnowić dzisiejszy świat tak smutny, tak zraniony, tak zamknięty sam w sobie. Amen.”


br. Piotr Sokol
konsekrowany apostoł Miłosierdzia Bożego delegowany przez biskupa 
odpowiedzialny za duszpasterstwo Bożego Miłosierdzia