Miłosierdzie pukające do twojego serca

„Właśnie jako Ukrzyżowany Chrystus jest Słowem, które nie przemija (por. Mt 24, 35), jest Tym, który stoi i kołacze do drzwi serca każdego człowieka (por. Ap 3, 20), nie naruszając jego wolności, ale starając się z tej ludzkiej wolności wyzwolić miłość…” (Dives in misericordia, nr 8).

Św. Jan napisał na początku swojej Ewangelii: „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało” (J 1, 1-3). To Jezus jest tym Słowem! On jest Słowem odwiecznym, Słowem, które jest wszechmocne, które trwa na wieki i nigdy nie przemija. Jest Słowem miłosierdzia! To Bóg, który „stoi i kołacze do drzwi serca każdego człowieka”… Stoi i kołacze do drzwi twojego serca! Przynosi miłosierdzie, obdarza miłosierdziem i chce wyzwolić z twojego serca miłosierdzie!

Czy przyjmujesz do swojego serca Słowo, którym jest Jezus Miłosierny?

Czy w Słowie Bożym szukasz odpowiedzi na swoje pytania, wskazówek dotyczących twojego życia, podejmowanych decyzji?

Czy – poprzez wierność natchnieniom Ducha Świętego w drobiazgach codzienności – pozwalasz Bogu wyzwalać z twojego serca miłosierdzie?

Na jedno słowo uważam i z tym jednym się zawsze liczę, to jedno mi jest wszystkim, tym żyję i z tym umieram, a to jest święta wola Boża. Ona jest mi pokarmem codziennym; cała dusza moja jest wsłuchana w życzenia Boże, pełnię zawsze to, czego Bóg ode mnie żąda” (Dz. 652).

Ufam Tobie, o Boże, bo niebo i ziemia przeminą, ale słowo Twoje trwa na wieki” (Dz. 23)