Droga Krzyżowa z Dzienniczkiem św. Faustyny

Zapraszamy do wspólnej modlitwy Drogą Krzyżową przygotowaną na podstawie Dzienniczka św. Faustyny. 
Ufamy, że będzie ona dla Was pomocą w głębokim przeżyciu najważniejszego Misterium naszego Zbawienia.