NOWY ROK!

Święta Faustyna jest dla nas, apostołów Bożego miłosierdzia, wzorem, jak przeżyć ostatnie chwile roku i z ufnością powierzyć siebie, bliskich i cały świat w ręce Boga, który nas do końca umiłował! W swoim „Dzienniczku” zanotowała:

Wigilia Nowego Roku. (…) W końcu uderza godzina dwunasta, godzina ostatnia roku ¾ zakończyłam ją w imię Trójcy Świętej i także zaczęłam pierwszą godzinę Nowego Roku w imię Trójcy Świętej. Prosiłam każdą z Osób o błogosławieństwo i z wielką ufnością spojrzałam w Rok Nowy, który będzie na pewno nie skąpy w cierpienie (Dz. 355).

Już z góry dziękuję Ci, o Panie, za wszystko, co mi ześle Twoja dobroć (Dz. 1449).

Kończy się rok. Zagłębił się duch mój w dobrodziejstwach, którymi mnie Bóg obsypywał w ciągu całego roku. Zadrżała dusza moja na widok tego ogromu łask Pańskich. Wyrwał się z duszy mojej hymn dziękczynny ku Bogu. 855

1 stycznia – zgodnie z tradycją Zgromadzenia – także św. Siostra Faustyna losowała Patrona na rozpoczynający się rok. Zapraszamy Was do wzięcia udziału w tym losowaniu, aby każdego dnia nowego roku w sposób szczególny towarzyszył nam jeden ze świętych, którzy w niebie nieustannie uwielbiają Boże miłosierdzie.

 

Patrona na nowy rok można wylosować tutaj: