Kongres ABM 2021 – Tretí deň

PIATY MEDZINÁRODNÝ KONGRES APOŠTOLOV BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Sláviť Božie milosrdenstvo

Sanktuárium Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagievnikoch
2. – 5. októbra 2021

TRETÍ DEŇ

SLÁVIŤ BOŽIE MILOSRDENSTVO V BEŽNOM ŽIVOTE

Šiesta konferencia – sr. M. Emaneula Gemza ISMM

“Tvorivé milosrdenstvo v živote sv. Faustíny a apoštolov Božieho milosrdenstva”

Svedectvo – Artur Janus

Siedma konferencia – Mons. Artur Ważny

Sláviť Božie milosrdenstvo v bežnom živote”

Ôsma konferencia – p. Rafał Jarosiewicz

“Staňme sa apoštolmi Božieho milosrdenstva”

Príhovor gen. predstavenej Kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva,
Petry Kowalczyk ISM