31. nedeľa v Cezročnom období

Evanjelium: (Mk 12, 28b-34)

Jeden zo zákonníkov pristúpil k Ježišovi a spýtal sa ho: „Ktoré prikázanie je prvé zo všetkých?“
Ježiš odpovedal: „Prvé je toto: ‚Počuj, Izrael, Pán, náš Boh, je jediný Pán. Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!‘ Druhé je toto: ‚Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!‘ Iného, väčšieho prikázania, ako sú tieto, niet.“
Zákonník mu vravel: „Dobre, Učiteľ, správne si povedal: ‚Jediný je a okrem neho iného niet; a milovať ho z celého srdca, z celého rozumu a z celej sily‘ a ‚milovať blížneho ako seba samého‘ je viac ako všetky zápalné a ostatné obety.“
Keď Ježiš videl, že odpovedal rozumne, povedal mu: „Nie si ďaleko od Božieho kráľovstva.“
A už sa ho nik neodvážil vypytovať.

a

Svätá Faustína vo svojom Denníčku napísala (Den. 1270, 825, 1411):

V rozjímaní som poznala, že čím je duša čistejšia, tým je jej prebývanie s Bohom. duchovnejšie, protesty zmyslov si nevšíma. Boh je duch, tak ho milujem v duchu a pravde.

Aby spev mojej duše bol milý Najsvätejšej Trojici, veď a sám priprav moju dušu, ó, Duchu Boží.

Ó, Boží Duch, Duch pravdy a svetla, prebývaj stále v mojej duši skrze Božiu milosť, nech tvoj dych rozoženie temnotu a v tvojom svetle nech sa dobré skutky množia. Ó, Boží Duch, Duch lásky a milosrdenstva, ktorý do môjho srdca balzam dôvery vlievaš, tvoja milosť utvrdzuje moju dušu v dobrom, nepremožiteľnú silu vytrvať jej dávaš.

a

  • Ježiš, ktorý za mňa zomrel a vstal z mŕtvych, mi chce každú chvíľu dávať svojho Ducha. Prosím Otca v Ježišovom mene o tento najväčší dar, aby som dokázal milovať Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle, z celej svojej sily a svojho blížneho ako seba samého
  • Spolu so sv. Faustína, poprosím Božieho Ducha, aby viedol a formoval moju dušu!