Šiesta nedeľa v cezročnom období

Evanjelium: (Mk 1, 40-45)

K Ježišovi prišiel istý malomocný a na kolenách ho prosil: „Ak chceš, môžeš ma očistiť.“

Ježiš sa zľutoval nad ním, vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal mu: „Chcem, buď čistý!“ Malomocenstvo z neho hneď zmizlo a bol čistý.

Potom mu prísne pohrozil, ihneď ho poslal preč a povedal mu: „Daj si pozor a nikomu nič nehovor, ale choď, ukáž sa kňazovi a prines za svoje očistenie obetu, ktorú predpísal Mojžiš – im na svedectvo.“

Lenže on, sotva odišiel, začal všade hovoriť a rozchyrovať, čo sa stalo, takže Ježiš už nemohol verejne vojsť do mesta, ale zdržiaval sa vonku na opustených miestach. No i tak prichádzali k nemu ľudia zovšadiaľ.

Svätá Faustína vo svojom Denníčku napísala (Den. 1089)

„Štrnásteho apríla som sa cítila tak zle, že len s námahou som vstala na svätú omšu. Cítila som sa viac chorá ako vtedy, keď ma poslali na liečenie. V pľúcach mi veľmi chrčí a chrapčí a mám divné bolesti. Keď som prijala sväté prijímanie, sama neviem prečo, akoby ma niečo nabádalo k modlitbe. Začala som sa modliť takto: „Ježišu, nech tvoja čistá a zdravá krv obieha v mojom chorom tele a tvoje čisté a zdravé telo nech premení moje choré telo. Nech sa vo mne rozprúdi zdravý a silný život, ak je to tvoja svätá vôľa, aby som sa pustila do tohto diela, a uzdravenie bude pre mňa jasným znamením tvojej svätej vôle.” Keď som sa takto modlila, náhle som pocítila, ako mi šklblo celým telom, a odrazu som sa cítila úplne zdravá. Dych mám čistý, akoby som nikdy nebola chorá na pľúca a necítim bolesť. Je to pre mňa znamenie, že sa mám pustiť do diela“. 

  • Prežívaš svoju osobnú modlitbu ako stretnutie so zmŕtvychvstalým Ježišom?
  • Ako vyzerá tvoja dôvera v Boha v zložitých situáciách?
  • Povedz Ježišovi o svojich pochybnostiach, o nedostatku viery v jeho prítomnosť v tvojom živote. Popros Ducha Svätého o milosť živej viery.