XIX Kapituła Generalna

4 maja 2022 roku w Domu rekolekcyjnym w Derdach koło Warszawy rozpoczęła się XIX Kapituła Generalna Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. W czasie jej trwania zostaną podjęte najważniejsze sprawy dotyczące dalszego rozwoju Zgromadzenia oraz prowadzonych przez nie dzieł apostolskich. Zostanie także wybrany nowy Zarząd Zgromadzenia.

Prosimy o modlitwę w tym ważnym dla nas czasie, o światło i prowadzenie Ducha Świętego, aby obrady Kapituły przyniosły dobre owoce i pomogły nam z nową mocą nieść orędzie miłosierdzia współczesnemu światu.