Uroczystość Maryi Królowej Polski 2022

W Uroczystość Maryi, Królowej Polski, zapraszamy do wspólnej modlitwy za naszą Ojczyznę. Rozważając tajemnice różańca świętego przy Sercu Maryi
wołajmy o błogosławieństwo dla Polski i dar pokoju.

Prosimy także o modlitwę za Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia,
w przededniu rozpoczęcia Kapituły Generalnej,
o światło i prowadzenie Ducha Świętego.

Odtwórz wideo
Odtwórz wideo
Odtwórz wideo
Odtwórz wideo