Wielki Post 2024 – „Pragnę się cała przemienić w miłosierdzie Twoje…”

W tym roku, w czasie Wielkiego Postu, chcemy zatrzymać  się nad modlitwą świętej Siostry Faustyny, w której prosi o miłosierne oczy, uszy, język, ręce, nogi i serce.

Zapraszamy Was do słuchania i oglądania krótkich rozważań na ten temat, które  będą pojawiać się w każdą sobotę o godz. 17.

Zachęcamy Was do tego, abyście każdego dnia Wielkiego Postu modlili się o łaskę stawania się coraz bardziej miłosiernymi. Możecie to robić własnymi słowami lub posługiwać się modlitwą św. Faustyny:

163 + Pragnę się cała przemienić w miłosierdzie Twoje i być żywym odbiciem Ciebie, o Panie; niech ten największy przymiot Boga, to jest niezgłębione miłosierdzie Jego, przejdzie przez serce i duszę moją do bliźnich.

Dopomóż mi do tego, o Panie, aby oczy moje były miłosierne, bym nigdy nie podejrzewała i nie sądziła według zewnętrznych pozorów, ale upatrywała to, co piękne w duszach bliźnich, i przychodziła im z pomocą.

Dopomóż mi, aby słuch mój był miłosierny, bym skłaniała się do potrzeb bliźnich, by uszy moje nie były obojętne na bóle i jęki bliźnich.

Dopomóż mi, Panie, aby język mój był miłosierny, bym nigdy nie mówiła ujemnie o bliźnich, ale dla każdego miała słowo pociechy i przebaczenia.

Dopomóż mi, Panie, aby ręce moje były miłosierne i pełne dobrych uczynków, bym tylko umiała czynić dobrze bliźniemu, na siebie przyjmować cięższe, mozolniejsze prace.

Dopomóż mi, aby nogi moje były miłosierne, bym zawsze śpieszyła z pomocą bliźnim, opanowując swoje własne znużenie i zmęczenie. Prawdziwe moje odpocznienie jest w usłużności bliźnim.

Dopomóż mi, Panie, aby serce moje było miłosierne, bym czuła ze wszystkimi cierpieniami bliźnich. Nikomu nie odmówię serca swego. Obcować będę szczerze nawet z tymi, o których wiem, że nadużywać będą dobroci mojej, a sama zamknę się w najmiłosierniejszym Sercu Jezusa. O własnych cierpieniach będę milczeć. Niech odpocznie miłosierdzie Twoje we mnie, o Panie mój.

O Jezu mój, przemień mnie w siebie, bo Ty wszystko możesz.

Najbliższe rozważanie będzie dostępne już 17 lutego (w sobotę) o godz. 17!

Słuchajcie, medytujcie i dzielcie się nimi ze znajomymi!