W szkole ufności św. Faustyny – Zeszyt formacyjny

W naszej drodze formacyjnej jesteśmy zaproszeni do tego, by coraz bardziej ufać Jezusowi Miłosiernemu. To jest Jego wielkie pragnienie, o którym mówił św. Siostrze Faustynie: Pragnę zaufania od swych stworzeń, zachęcaj dusze do wielkiej ufności w niezgłębione miłosierdzie Moje (Dz. 1059). Chcemy uczyć się tej postawy korzystając z duchowego doświadczenia naszej świętej Patronki, która ukazała nam drogę dziecięcego zaufania Bogu.

Mamy nadzieję, że pomoże Wam w tym kolejny zeszyt formacyjny, który jest uzupełnieniem podręcznika pt. „W szkole ufności św. Siostry Faustyny”. Znajdziecie w nim wprowadzenia do medytacji słowa Bożego, pytania do refleksji, ćwiczenia i teksty do osobistej lektury.

Został on tak opracowany, aby był dla Was praktyczną pomocą w pogłębianiu Waszej relacji z Jezusem Miłosiernym i odkrywaniu Jego miłości.

Zeszyty formacyjne są materiałem wewnętrznym Stowarzyszenia
i  są przeznaczone wyłącznie dla członków i wolontariuszy „Faustinum”.

Można zamówić je w sekretariacie „Faustinum”.