Życie duchowe – działaniem Bożego miłosierdzia w nas

Zapraszamy do obejrzenia pierwszej konferencji z cyklu ABC życia duchowego, p.t. “Życie duchowe – działaniem Bożego miłosierdzia w nas”, wygłoszonej przez s. Miriam Janiec ISMM podczas wrześniowego spotkania formacyjnego Krakowskiej wspólnoty Faustinum. Treść konferencji można także znaleźć w podręczniku p.t. „Pozwól Bożemu miłosierdziu działać w tobie”.…

10. „Matka Miłosierdzia”

Zapraszamy do wysłuchania ostatniej konferencji I etapu formacji podstawowej, cyklu biblijnego p.t. „Matka Miłosierdzia”, którą wygłosiła s. M. Emanuela Gemza ZMBM.

9. „Miłosierny Duch działąjący w Kościele”

Zapraszamy do wysłuchania dziewiątej konferencji I etapu formacji podstawowej, z cyklu biblijnego p.t. „Miłosierny Duch działający w Kościele”, którą dla krakowskiej wspólnoty „Faustinum” wygłosiła s. M. Emanuela Gemza ZMBM.

8. „Miłosierny Odkupiciel”

Zapraszamy na kolejną konferencję I etapu formacji podstawowej, z cyklu biblijnego p.t. „Miłosierny Odkupiciel”, którą dla krakowskiej wspólnoty „Faustinum” wygłosiła s. M. Emanuela Gemza ZMBM .

7. „Miłosierny Ojciec”

Zapraszamy na szóstą konferencję I etapu formacji podstawowej cyklu biblijnego p.t. „Miłosierny Ojciec”, którą dla krakowskiej wspólnoty „Faustinum” wygłosiła s. M. Emanuela Gemza ZMBM .