Spotkanie wspólnoty krakowskiej – 21 maja 2022

Zapraszamy na spotkanie krakowskiej Wspólnoty „Faustinum”,

które odbędzie się 21 maja 2022 w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

Program :

13.00 – Modlitwa różańcowa – sala „Faustinum” (dla chętnych)

13.30 – Przywitanie i rozpoczęcie spotkania – sala „Faustinum”

13.45 – Konferencja z cyklu ABC życia duchowego: „Miłosierdzie w relacjach z bliźnimi 
13.45 – s. Eliana Chmielewska ISMM

14.30 – Czas na osobistą modlitwę w ciszy przed Najświętszym Sakramentem – Kaplica Sanktuaryjna
     14.15lub Kaplica Męki Pańskiej 

15.00 – Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia – Kaplica Sanktuaryjna

15.20 Agapa – sala „Faustinum”

15.45 – Bieżące informacje z życia „Faustinum”

16.10 – Konferencja z cyklu Misja i duchowość św. Siostry Faustyny: Godzina Miłosierdzia”
16.10 – – s. Maria Faustyna Ciborowska ISMM

17.00 – Eucharystia – Kaplica Męki Pańskiej

17.50 – Adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą uwielbienia (15 min.)

18.00 – Spotkanie w grupach

Dzielenie w grupach będzie dotyczyło treści z kwietniowego spotkania formacyjnego.
Zachęcamy do wypełnienia ćwiczeń z zeszytów formacyjnych oraz podjęcia refleksji na poniższe pytania:

  • Kim dla mnie jest Maryja i jak przeżywam moją relację z Nią w codzienności?

  • Czy oddałem się Maryi? Jakie widzę tego owoce w moim życiu?

  • Czym dla mnie jest Święto Miłosierdzia i jak je przeżywam? Czy doświadczyłem jakiejś szczególnej łaski w tym dniu. Jeśli tak, to jakiej?
  • Jak rozumiem łaskę zupełnego odpuszczenia win i kar i jak ją przeżywam?