Spotkanie wspólnoty krakowskiej – 9 kwietnia 2022

Zapraszamy na spotkanie krakowskiej Wspólnoty „Faustinum”,

które odbędzie się 9 kwietnia 2022 w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

Program :

13.00 – Modlitwa różańcowa – sala „Faustinum” (dla chętnych)

13.30 – Przywitanie i rozpoczęcie spotkania – sala „Faustinum”

13.45 – Konferencja z cyklu ABC życia duchowego: „Relacja z Maryją, Matką Miłosierdzia – s. Miriam Janiec ISMM

14.30 – Czas na osobistą modlitwę w ciszy przed Najświętszym Sakramentem – Kaplica Sanktuaryjna
     14.15lub Kaplica Męki Pańskiej 

15.00 – Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia – Kaplica Sanktuaryjna

15.20 Agapa – sala „Faustinum”

15.45 – Bieżące informacje z życia „Faustinum”

16.10 – Konferencja z cyklu Misja i duchowość św. Siostry Faustyny: Święto Bożego Miłosierdzia”
16.10 – – s. Maria Faustyna Ciborowska ISMM

17.00 – Eucharystia – Kaplica Męki Pańskiej

17.50 – Adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą uwielbienia (15 min.)

18.00 – Spotkanie w grupach dotyczące Synodu45

Dzielenie w grupach będzie dotyczyło treści z marcowego spotkania formacyjnego.
Zachęcamy do wypełnienia ćwiczeń z zeszytów formacyjnych oraz podjęcia refleksji na poniższe pytania:

  • Co dla mnie oznacza „ufać Bogu”?

  • Co z doświadczenia św. Siostry Faustyny pomaga mi i może mi pomóc bardziej ufać Bogu?

  • Z jakim usposobieniem modlę się Koronką do Bożego Miłosierdzia? Czy pojawia się rutyna? Jakie treści dziś usłyszane mogą mi pomóc w głębszym i bardziej świadomym przeżywaniu tej modlitwy?

  • Czy doświadczyłem jakiejś szczególnej łaski przez odmawianie tej modlitwy? Jeśli tak, to jakiej?