Spotkanie wspólnoty krakowskiej – 19 marca 2022

Zapraszamy na spotkanie krakowskiej Wspólnoty „Faustinum”,

które odbędzie się 19 marca 2022 w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

Program :

13.00 – Modlitwa różańcowa – sala „Faustinum” (dla chętnych)

13.30 – Przywitanie i rozpoczęcie spotkania – sala „Faustinum”

13.45 – Konferencja z cyklu ABC życia duchowego: „Zaufać Bogu” – s. Miriam Janiec ISMM

14.30 – Czas na osobistą modlitwę w ciszy przed Najświętszym Sakramentem – Kaplica Sanktuaryjna
     14.15lub Kaplica Męki Pańskiej 

15.00 – Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia – Kaplica Sanktuaryjna

15.20 Agapa – sala „Faustinum”

15.50 – Bieżące informacje z życia „Faustinum”

16.10 – Konferencja z cyklu Misja i duchowość św. Siostry Faustyny: „Koronka do Bożego Miłosierdzia”
16.10 – – s. Maria Faustyna Ciborowska ISMM

17.00 – Eucharystia – Kaplica Sanktuaryjna

17.50 – Adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą uwielbienia (15 min.)

18.00 – Spotkanie w grupach dotyczące Synodu

Pytania do dzielenia w grupach :

5. Współodpowiedzialni w naszej wspólnej misji

Synodalność służy misji Kościoła, do udziału w której powołani są wszyscy ochrzczeni.

  • W jaki sposób każda osoba ochrzczona jest powołana do uczestniczenia w misji Kościoła?
  • Co przeszkadza ochrzczonym w byciu aktywnymi w misji?
  • Jakie obszary misji są przez nas zaniedbywane?

 

6. Dialog w Kościele i społeczeństwie

Dialog wymaga wytrwałości i cierpliwości, umożliwia wzajemne zrozumienie.

  • W jakim stopniu różne osoby w naszej wspólnocie spotykają się, aby prowadzić dialog?

 

7. Władza i uczestnictwo

Kościół synodalny jest Kościołem, w którym wszyscy jesteśmy równi w godności i wszyscy podejmujemy odpowiedzialność. Jest Kościołem uczestniczącym i współodpowiedzialnym.

  • W jaki sposób sprawowana jest władza lub zarządzanie w naszym Kościele lokalnym?
  • W jaki sposób praca zespołowa i współodpowiedzialność są realizowane w praktyce?
  • W jaki sposób osoby świeckie są zapraszane do odpowiedzialności? Do jakich posług? Czy ich udział jest właściwie doceniany?

 

8. Formowanie się w synodalności

Synodalność pociąga za sobą otwartość na zmiany, formację i ciągłe uczenie się.

  • W jaki sposób nasza wspólnota kościelna formuje ludzi, aby byli bardziej zdolni do „podążania razem”, słuchania siebie nawzajem, uczestniczenia w misji i angażowania się w dialog?