Pozwól Bożemu miłosierdziu działać w tobie – zeszyt formacyjny

Przekazujemy w Wasze ręce kolejny zeszyt formacyjny, który stanowi ważne uzupełnienie podręcznika pt. „Pozwól Bożemu miłosierdziu działać w tobie” z I roku formacji podstawowej cyklu ABC życia duchowego. Zawiera on wiele praktycznych ćwiczeń duchowych, opartych przede wszystkim na modlitwie słowem Bożym oraz lekturze „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny. Przygotowany jest w ten sposób, by po lekturze jednego rozdziału z podręcznika, przez najbliższy miesiąc, aż do lektury następnego rozdziału, podjąć pracę i wypełnić zadania wskazane na dany miesiąc.

„Zeszyt formacyjny – Pozwól Bożemu miłosierdziu działać w tobie” powstał w tym celu, by był pomocą dla Was w odkrywaniu działania Bożego miłosierdzia w swoim życiu, a także podprowadzał do poznawania go i doświadczania w sakramentach świętych, w słowie Bożym, w darze Maryi, Matki Miłosierdzia oraz w darze Kościoła.

Wierzymy, i o to się modlimy, by podjęta przez Was osobista współpraca z Bożą łaską, a przede wszystkim otwartość na jej działanie poprzez Wasz akt zaufania i powierzenia się Bogu, pozwoli Bożemu miłosierdziu działać w Was i poprzez Was i w ten sposób przyniesie błogosławione owoce oraz będzie darem dla całego Kościoła świętego, który wszyscy razem tworzymy. Zatem, odwagi i wytrwałości!

“Pozwól Bożemu miłosierdziu działać w tobie. Zeszyt formacyjny” jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego członków i wolontariuszy Stowarzyszenia “Faustinum”. Można go zamówić w sekretariacie “Faustinum”.