Modlitwa o pokój

Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopokąd się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia Mojego” (Dz. 300).

Gorąco prosimy wszystkich Apostołów Bożego Miłosierdzia o modlitwę w intencji pokoju na Ukrainie.
Błagajmy Boga o pomoc dla tych, którzy cierpią i o nawrócenie dla Rosji modląc się z wielką ufnością Koronką do Bożego Miłosierdzia. Pamiętajmy o obietnicy Jezusa, który powiedział: „
Przez odmawianie tej koronki podoba Mi się dać wszystko, o co Mnie prosić będą” (Dz.1541).