Koronka do Bożego Miłosierdzia

Zapraszamy na kolejną konferencję z cyklu: Misja i duchowość św. Siostry Faustyny, p.t. “Koronka do Bożego Miłosierdzia”. Wygłosiła ją s. Maria Faustyna Ciborowska ISMM podczas spotkania formacyjnego Krakowskiej wspólnoty „Faustinum”.

Treść konferencji można także znaleźć w podręczniku p.t. “Misja Miłosierdzia”.

Po wysłuchaniu konferencji zapraszamy do refleksji:

  • Z jakim usposobieniem modlę się Koronką do Bożego Miłosierdzia? Czy pojawia się rutyna? Jakie treści dziś usłyszane mogą mi pomóc w głębszym i bardziej świadomym przeżywaniu tej modlitwy?
  • Czy doświadczyłem jakiejś szczególnej łaski przez odmawianie tej modlitwy? Jeśli tak, to jakiej?
  •  

Podręcznik formacyjny
“Misja Miłosierdzia” wraz z zeszytem ćwiczeń
można zamówić w sekretariacie “Faustinum”.