Zaufać Bogu

Zapraszamy na konferencję z cyklu ABC życia duchowego, p.t. “Zaufać Bogum”, wygłoszonej przez s. Miriam Janiec ISMM podczas spotkania formacyjnego Krakowskiej wspólnoty Faustinum.

Treść konferencji można także znaleźć w podręczniku p.t. „Pozwól Bożemu miłosierdziu działać w tobie”.

Po wysłuchaniu konferencji zapraszamy do refleksji:

  • Co dla mnie oznacza „ufać Bogu”?
  • Co z doświadczenia św. Siostry Faustyny pomaga mi i może mi pomóc bardziej ufać Bogu?

Podręcznik formacyjny
„Pozwól Bożemu miłosierdziu działać w tobie” wraz z zeszytem ćwiczeń
można zamówić w sekretariacie „Faustinum”.