Czas na Różaniec!

Październik jest czasem szczególnej modlitwy różańcowej.

Zapraszamy Was do wspólnego wołania o Boże miłosierdzie dla naszej Ojczyzny i świata
oraz o pokój i zakończenie wszelkich konfliktów zbrojnych.

Zachęcamy do skorzystania z przygotowanych poniżej rozważań.

Różaniec ze św. Faustyną

Różaniec przy sercu maryi