Sierpień z Maryją

Zmierzające do Częstochowy pielgrzymki są nieodłącznym sierpniowym elementem duchowego krajobrazu Polski. Tysiące pątników, bez względu na pogodę, podejmuje trud drogi do Sanktuarium Matki Bożej. Także dla Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia ten miesiąc jest szczególnie ważny, gdyż 5 sierpnia obchodzimy uroczystość patronalną. W tym dniu Zgromadzenie…

Jestem wam Królową…

„Gdy się modliłam za Polskę, usłyszałam te słowa: Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli mojej, wywyższę ją w potędze i świętości” (Dz. 1732). W uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski zachęceni przykładem św. Siostry Faustyny modlimy się za Polskę. Powierzamy królowaniu Maryi i Jej matczynej opiece wszystko,…

Jestem wam Matką…

Pozdrawiałam nieustannie Matkę Bożą, wczuwając się w Jej ducha, prosiłam Ją, aby mnie nauczyła prawdziwej miłości Boga (Dz. 346). Tymi słowami św. Siostra Faustyna odsłania przed nami piękno i bogactwo relacji ze swoją Matką. Rozpoczynając miesiąc majowy, poświęcony w szczególny sposób Maryi, jesteśmy zaproszeni do pogłębienia wyjątkowej więzi,…