Nové knihy v slovenčine

Knižné novinky pre apoštolov Božieho milosrdenstva. Pozývame Vás, aby ste sa s nimi oboznámili. 

Knihy si môžete objednať telefonicky na čísle: 055/677 02 77,  0949 295 646;
emailom: kosice@milosrdenstvo.sk
Posielame na dobierku.

Spomienky na sv. Faustínu

Zo spomienok ľudí, ktorí boli svedkami života sestry Faustíny, sa vynára postava svätej. Dozvedáme sa, ako vyzerala, aký mala temperament a povahu. Svedectvá zhromaždené v knihe sú autentické, ich autori neskrývajú svoju náklonnosť či nesympatiu voči opisovanej postave. Kniha Spomienky na sv. Faustínu prináša pútavé čítanie. Tým, že opisuje každodenný život budúcej svätej, umožňuje čitateľovi vydať sa na jedinečnú cestu v čase a na mimoriadne stretnutie s apoštolkou Božieho milosrdenstva.

Denníček sv. Faustíny Kowalskej

„Dcéra moja,“ – hovoril  Ježiš sv. sestre Faustíne – „usilovne zapisuj každú vetu, ktorú ti hovorím o svojom milosrdenstve, lebo je to pre dobro veľkého množstva duší” (Den. 1142). Takto vzniklo výnimočné dielo, ktoré sa na celom svete teší veľkej popularite. Rozpráva nielen o fascinujúcich stretnutiach sv. Faustíny s nebom, ale obsahuje aj posolstvo Boha pre súčasný svet, adresované každému človeku. Práve toto Ježišovo posolstvo milosrdenstva – „Boží dar pre naše časy“ – dal Ján Pavol II. Cirkvi i svetu v treťom tisícročí. Do rúk čitateľov odovzdávame opravené vydanie tohto výnimočného diela, v ktorom je zdokonalený preklad poézie.

  

Boh bohatý na milosrdenstvo. Modlitebník

Človek nič nepotrebuje tak ako Božie milosrdenstvo – tú nežnú, súcitiacu lásku, ktorá pozdvihuje človeka ponad jeho slabosť k nekonečným výšinám Božej svätosti – hovoril sv. Jána Pavol II. Upravený a doplnený modlitebník Boh bohatý na milosrdenstvo uľahčuje čitateľovi spoznať to, čo človek najviac potrebuje, a teda milosrdnú Božiu lásku. Učí ho odpovedať na ňu postojom dôvery k Bohu i milosrdenstva voči blížnym a siahať po pramene Božieho milosrdenstva.