Milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie

„Môžeme plným právom veriť, že aj naša doba bola zahrnutá v slovách Božej Matky, keď velebila milosrdenstvo, na ktorom majú účasť “z pokolenia na pokolenie” tí, čo sa dajú viesť Božou bázňou. Lebo slová Máriinho Magnifikatu majú prorocký obsah. Nevzťahujú sa len na minulosť Izraela, ale aj na budúcnosť Božieho ľudu na zemi” (Dives in misericordia, 10).

Keď Mária zvelebovala Božie milosrdenstvo, videla ho v celom svojom živote, ako aj v dejinách svojho národa. Počula o veľkých dielach, ktoré Boh vykonal v minulosti, zažila jeho príchod vo svojom živote neobyčajným a neočakávaným spôsobom. Zvelebovala taktiež Božie milosrdenstvo vo všetkom, čo sa Boh chystal urobiť pre našu spásu. Pri jej chválospeve môžeme počuť oslavovanie milosrdenstva, ktoré vo svojom živote zakúša aj každý z nás! Máriin Magnifikát nám poukazuje na Boha, ktorý je verný svojim prisľúbeniam. Vždy!

Si schopný uvidieť v dejinách svojho života Božie milosrdenstvo?

Keď premýšľaš o budúcnosti, čo sa v tvojom srdci spontánne objaví – strach, neistota alebo dôvera v Božiu prítomnosť?

„Ježišu, rob so mnou, čo sa ti páči. Ja ťa budem všade zvelebovať. A nech sa stane tvoja vôľa, ó, Pane a Bože môj, a ja budem oslavovať tvoje nekonečné milosrdenstvo.” Týmto úkonom podrobenia sa strašné muky ustúpili. Vtom som uzrela Ježiša, ktorý mi povedal: – Ja som vždy v tvojom srdci. Nepredstaviteľná radosť prenikla moju dušu a veľká Božia láska zapálila moje úbohé srdce. Vidím, že Boh nikdy nedopustí na nás viacej, ako môžeme zniesť“ (Den. 78).