34. nedeľa v Cezročnom období – Krista Kráľa

Evanjelium: (Jn 18, 33b-37)

Pilát sa spýtal Ježiša: „Si židovský kráľ?“
Ježiš odpovedal: „Hovoríš to sám od seba, alebo ti to iní povedali o mne?“
Pilát odvetil: „Vari som ja Žid? Tvoj národ a veľkňazi mi ťa vydali. Čo si vykonal?“
Ježiš povedal: „Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa bili, aby som nebol vydaný Židom. Lenže moje kráľovstvo nie je stadiaľto.“
Pilát mu povedal: „Tak predsa si kráľ?“
Ježiš odpovedal: „Sám hovoríš, že som kráľ. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počúva môj hlas.“

a

Svätá Faustína vo svojom Denníčku napísala (Den. 1488, 745, 378):

Dieťa moje, život na zemi je boj, veľký boj o moje kráľovstvo. Neboj sa však, lebo nie si sama. Ja ťa vždy posilňujem, tak sa opri o moje rameno a bojuj, ničoho sa neboj . Vezmi nádobu dôvery a načieraj z prameňa života nielen pre seba, ale mysli aj na iné duše, zvlášť na tie, ktoré nedôverujú mojej dobrotivosti.
Počas svätej omše ma naplnil taký silný vnútorný oheň lásky k Bohu a túžby zachraňovať duše, že to nedokážem vyjadriť. Cítim, že som premenená na oheň, budem bojovať so všetkým zlom zbraňou milosrdenstva. Spaľuje ma túžba zachraňovať duše, prechádzam celý svet po šírke i po dĺžke až do jeho končín, do najdivokejších miest, aby som zachraňovala duše. Robím to modlitbou a obetou. Túžim, aby každá duša oslavovala Božie milosrdenstvo, lebo každý na sebe zakúša účinky milosrdenstva. Svätí zvelebujú Pánovo milosrdenstvo v nebi. Ja ho túžim zvelebovať už tu na zemi a šíriť úctu k nemu tak, ako to Boh odo mňa žiada.
Nikto nemôže poprieť, že Boh je nekonečne milosrdný. On túži, aby všetci o tom vedeli. Skôr ako príde druhý raz ako sudca, chce, aby ho duše najprv poznali ako Kráľa milosrdenstva.

a

  • Ježiš, Kráľ milosrdenstva, hovorí, že život na zemi je boj a to veľký boj o jeho kráľovstvo. Môj Kráľ ma ubezpečuje, že je vždy so mnou a s ním sa nemusím ničoho báť. Dôverujem v jeho dobrotu?
  • Svätá Faustína vyznáva, že proti všetkému zlu bude bojovať zbraňou milosrdenstva. Používam túto zbraň v boji proti zlu?
  • Budem prosiť Ducha Svätého, aby som neustával v hlásaní Božieho milosrdenstva.