32. nedeľa v Cezročnom období

Evanjelium: (Mk 12, 41-44)

Ježiš si sadol oproti chrámovej pokladnici a pozeral sa, ako ľud hádže peniaze do pokladnice. Viacerí boháči hádzali mnoho. Prišla aj istá chudobná vdova a vhodila dve drobné mince, čo je kvadrans.
Zavolal svojich učeníkov a povedal im: „Veru, hovorím vám: Táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci, čo hádzali do pokladnice. Lebo všetci dávali zo svojho nadbytku, ale ona pri svojej chudobe dala všetko, čo mala, celé svoje živobytie.“

a

Svätá Faustína vo svojom Denníčku napísala (Den. 55, 162, 795):

Inokedy mi spovedník povedal: „Správajte sa voči Bohu ako vdova z evanjelia. Hoci vložila do pokladnice malý peniaz, zavážil u Boha viac ako veľké obety druhých.”
Strelná modlitba: Všetko pre Ježiša.
Snažím [sa], aby som vo všetkom splnila Božiu vôľu. Po smrti netúžim väčšmi ako po uzdravení. Celkom som sa odovzdala jeho nekonečnému milosrdenstvu a ako malé dieťa žijem v najväčšom pokoji. Snažím sa len o to, aby moja láska k nemu bola čoraz hlbšia a čistejšia, aby som bola príjemná jeho božskému pohľadu…

a

➡ Ježiš sa pozerá do hĺbky môjho srdca a vidí každé moje úsilie, každý pohyb môjho srdca.
➡ Pamätám na to vo svojom každodennom živote a snažím sa robiť všetko pre to, aby som bol príjemný jeho božskému pohľadu, ako sv. Faustína?
➡ Poprosím Ducha Svätého, aby zapálil moje srdce láskou k Ježišovi, aby som robil všetko na Božiu slávu.