30. nedeľa v Cezročnom období

Evanjelium: (Mk 10, 46b-52)

Keď Ježiš so svojimi učeníkmi a s veľkým zástupom odchádzal z Jericha, pri ceste sedel slepý Bartimej, Timejov syn, a žobral. Keď počul, že je to Ježiš Nazaretský, začal kričať: „Ježišu, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“
Mnohí ho okríkali, aby mlčal; ale on ešte väčšmi kričal: „Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“
Ježiš zastal a povedal: „Zavolajte ho!“
Zavolali slepca a vraveli mu: „Neboj sa! Vstaň, volá ťa!“
On odhodil plášť, vyskočil a šiel k Ježišovi.
Ježiš mu povedal: „Čo chceš, aby som ti urobil?“
Slepec mu odpovedal: „Rabboni, aby som videl!“
A Ježiš mu povedal: „Choď, tvoja viera ťa uzdravila!“
A hneď videl a šiel za ním po ceste.

a

Svätá Faustína vo svojom Denníčku napísala (Den. 404, 1523):

Som veľmi spokojný s tým, že si nehovorila so mnou, ale dala si poznať dušiam moju dobrotu a pobádala si ich k tomu, aby ma milovali.
Večná láska, čistý plameň, ustavične hor v mojom srdci a zbožšti celú moju bytosť podľa svojho večného zaľúbenia, pre ktoré si ma povolal k bytiu a pozval zúčastniť sa na svojom večnom šťastí. Ó, milosrdný Pane, zahrnul si ma toľkými darmi len pre svoje milosrdenstvo. Keď vidím, že všetko som dostala zadarmo, s najhlbšou pokorou zvelebujem tvoju nepochopiteľnú dobrotu. Pane, moje srdce žasne, že ty, absolútny Pán, nikoho nepotrebuješ, a predsa sa z čistej lásky znižuješ k nám. Nevychádzam z údivu, že Pán vstupuje do takej blízkej dôvernosti so svojím stvorením, je to opäť jeho nepochopiteľná dobrotivosť. Vždy znova začínam toto rozjímanie a nemôžem ho dokončiť, lebo môj duch je doňho celkom pohrúžený. Akou slasťou je milovať celou silou svojej duše a byť opätovne ešte viac milovaná, cítiť to a prežívať s plným vedomím v celej svojej bytosti. Niet slov, ktorými by sa to dalo vyjadriť.

a

➡  „Neboj sa! Vstaň, volá ťa!“ Ježiš neustále volá a čaká na odpoveď môjho srdca. Chce, aby som mu hovoril o svojom živote a prijímal milosť za milosťou!
➡ Uvedomujem si veľkosť Božieho obdarovania?
➡ Poďakujem Ježišovi za jeho štedrosť a spolu so sv. Faustínou budem zvelebovať jeho nepochopiteľnú dobrotu.