27. nedeľa v Cezročnom období

Evanjelium: (Mk 10, 2-16)

Pristúpili farizeji a pokúšali Ježiša. Pýtali sa ho, či smie muž prepustiť manželku. On im odpovedal: „Čo vám prikázal Mojžiš?“

Oni vraveli: „Mojžiš dovolil napísať priepustný list a prepustiť.“

Ježiš im povedal: „Pre tvrdosť vášho srdca vám napísal toto prikázanie. Ale Boh ich stvoril od počiatku stvorenia ako muža a ženu.

Preto muž opustí svojho otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele. A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje!“

Doma sa ho učeníci znova na to pýtali. On im povedal: „Každý, kto prepustí svoju manželku a vezme si inú, dopúšťa sa voči nej cudzoložstva. A ak ona prepustí svojho muža a vydá sa za iného, cudzoloží.“

Tu mu prinášali deti, aby sa ich dotkol. Ale učeníci ich okrikovali.

Keď to Ježiš videl, namrzený im povedal: „Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo. Veru, hovorím vám: Kto neprijme Božie kráľovstvo ako dieťa, nevojde doň.“ Potom ich objímal, kládol na ne ruky a požehnával ich.

a

Svätá Faustína vo svojom Denníčku napísala (Den. 1485, 298, 1406)

Moje milosrdenstvo je väčšie ako tvoja úbohosť a úbohosť celého sveta. Kto môže zmerať moju dobrotu? (…) Skrúšené srdce nikdy neodmietnem, tvoja úbohosť utonula v priepasti môjho milosrdenstva. Načo by si mala so mnou viesť [spor] o svoju úbohosť. Urob mi radosť tým, že mi odovzdáš všetku svoju biedu a celú svoju úbohosť, a ja ťa naplním pokladmi milostí.

Ó, Ježišu môj, Život, Cesta a Pravda, prosím ťa, drž si ma pri sebe, ako matka drží malé dieťa pri svojich prsiach, lebo som nielen nerozumné, slabé dieťa, ale aj hromada úbohosti a ničoty.

Dal mi poznať svoju velebu a svätosť a zároveň svoju lásku a milosrdenstvo voči mne a hlbšie poznanie mojej úbohosti. Moja veľká úbohosť ma však nezbavuje dôvery, práve naopak, úmerne s poznaním mojej úbohosti sa zväčšila moja dôvera v Božie milosrdenstvo.

a

  • Aj ja som hriešnik, ktorý neustále potrebuje Božie milosrdenstvo. To je pravda. Boh ma miluje bezpodmienečne. Zo svojho milosrdenstva ma učinil svojím dieťaťom a dedičom.
  • „Úmerne s poznaním mojej úbohosti sa zväčšila moja dôvera v Božie milosrdenstvo“, napísala svätá Faustína. Nepodlieham pokušeniu znechutenia, keď hľadím na svoju vlastnú slabosť a hriešnosť?
  • Poprosím Ducha Svätého o milosť skrúšeného a DÔVERYPLNÉHO srdca!